ΑΠΟ ΑΠΑΛΟ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 12 /04 / 2021 
06:25, 07:40 ,08:55, 11:10 ,12:50,14:20,15:15, 15:30, 18:00 21:45.

ΣΑΒΒΑΤΟ:   7:40, 8:50,11:10 14:20, 15:20.

ΚΥΡΙΑΚΗ:  ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ