ΑΠΟ ΑΠΑΛΟ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 23/04/23 ΕΩΣ 09/06/23
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 06:20, 07:40, 09:00, 09:15, 11:10, 12:45, 14:20, 15:25, 16:25, 18:05, 19:30, 21:10 22:15.
ΣΑΒΒΑΤΟ:      07:40, 8:40,  09:00,11:10,14:20,15:30, 18:05, 19:30, 21:10, 22:15.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 8:40, 11:20, 18:00,  22:10

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  14/05/23:  10:40  11:10  14:20 15:20