ΑΠΟ ΑΠΑΛΟ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 12/09/22
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 06:20, 07:40, 09:05, 09:15, 11:10, 12:45, 14:20, 15:15,15:25, 16:30, 18:05, 19:35, 21:05, 22:15.

ΣΑΒΒΑΤΟ:      07:40, 09:00,11:10,14:20,15:30, 18:05, 20:00, 21:05, 22:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ: 18:00,  22:10