ΑΠΟ ΑΠΑΛΟ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 09/01/23 ΕΩΣ 09/04/23
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 06:20, 07:40, 09:00, 09:15, 11:10, 12:45, 14:20, 15:25, 16:25, 18:05, 19:30,20:35 21:00 22:15.
ΣΑΒΒΑΤΟ:      07:40, 8:40,  09:00,11:10,14:20,15:30, 18:05, 19:30,20:35, 21:00, 22:15.
ΚΥΡΙΑΚΗ:8:40, 11:20, 18:00, 20:35, 22:10