ΑΠΟ ΑΠΑΛΟ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 07 / 11 / 20 20 
06:25, 07:40 ,09:00, 11:10 ,14:20, 15:20.

ΣΑΒΒΑΤΟ:
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ  07 / 11 / 20 20 

7:40, 8:55, 14:25 15:25.

ΚΥΡΙΑΚΗ:

ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ