ΑΠΟ ΑΠΑΛΟ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 04/10/ 2021 ΕΩΣ 12/06/22
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 06:20, 07:40, 09:05, 09:15, 11:10, 12:45, 14:20, 15:15,15:25, 16:20, 18:00, 19:00, 21:00, 22:10.
ΣΑΒΒΑΤΟ:   07:40,08:20, 09:00,11:10,14:20,15:30, 18:00, 19:00, 21:00, 22:10.

ΚΥΡΙΑΚΗ:   18:00, 22:10