ΑΠΟ ΑΠΑΛΟ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 02-10-23 έως 17-12-23

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 06:20, 07:40, 09:05, 09:15, 11:10, 12:45, 14:20, 15:20, 15:30, 16:25, 18:05, 19:00, 20:05,  20:40, 22:15.
ΣΑΒΒΑΤΟ:07:40, 09:00,11:10,14:20,15:25, 18:05, 20:05, 20:40, 22:15.
ΚΥΡΙΑΚΗ:  18:00, 20:40,  22:15