ΑΠΟ ΑΠΑΛΟ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 26 /06 / 2021 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 06:20,07:30,08:55,09:10,11:15, 12:50,14:15,15:00,15:15,16:40, 18:00, 19:50, 21:15, 22:15
ΣΑΒΒΑΤΟ:   07:30, 08:50, 11:15, 12:45, 15:15, 16:40,18:00, 19:30, 21:15,22:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ:   18:00, 22:10