ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΠΡΟΣ JUMBO
ΓΡΑΜΜΗ 5 - ΓΡΑΜΜΗ 6 - ΓΡΑΜΜΗ 2 ΓΡΑΜΜΗ9 - ΓΡΑΜΜΗ 38


ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 16/06/2022
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:05:35, 06:50, 07:20, 07:50, ( 08:30), 08:30, 10:20, (10:30),11:40,(13:05), 13:30,13:50,14:30,14:35, (14:40), 15:30, 17:10, (17:30), 19:00, 20:00, 21:30.

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΜΑΙΣΤΡΟ ΚΑΙ JUMBO ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 05:35 ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΟΔΟ ΝΙΚΗΤΑΡΑ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:50, 07:15, 07:50, (08:30), 10:20,(13:05), 13:30, 14:35, 17:10, 19:00,  20:00, 21:30


ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΜΑΙΣΤΡΟ ΚΑΙ JUMBO ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΟΔΟ ΝΙΚΗΤΑΡΑ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 17:10 20:00 21:30

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΜΑΙΣΤΡΟ ΚΑΙ JUMBO ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΟΔΟ ΝΙΚΗΤΑΡΑ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)