ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΠΡΟΣ JUMBO
ΓΡΑΜΜΗ 5 - ΓΡΑΜΜΗ 6 - ΓΡΑΜΜΗ 2 ΓΡΑΜΜΗ9 - ΓΡΑΜΜΗ 38


ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ 31/03/24
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 05:35, 06:50,  07:50, ( 08:30), 08:30, 10:20, (10:30),11:40,(13:05), 13:30,(13:50),14:30,14:35,(14:40) 15:30,  (17:05), 17:10, 18:30, 19:00, 20:00, 21:30 (21:30)
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΜΑΙΣΤΡΟ ΚΑΙ JUMBO ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 05:35 ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΟΔΟ ΝΙΚΗΤΑΡΑ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)
ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:50,   07:50,  10:20, (10:30), (13:05), 13:30, 14:35, 17:10, (18:05) 19:00,  20:00, 21:30 (21:30)
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΜΑΙΣΤΡΟ ΚΑΙ JUMBO ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΟΔΟ ΝΙΚΗΤΑΡΑ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 17:10 19:30  21:30
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΜΑΙΣΤΡΟ ΚΑΙ JUMBO ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΟΔΟ ΝΙΚΗΤΑΡΑ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)