ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΠΡΟΣ JUMBO
ΓΡΑΜΜΗ 5 - ΓΡΑΜΜΗ 6 - ΓΡΑΜΜΗ 2 ΓΡΑΜΜΗ9 - ΓΡΑΜΜΗ 38


ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ23/04/23 ΕΩΣ 09/06/23
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 05:35, 06:50, (07:20), 07:50, ( 08:30), 08:30, 10:20, (10:30),11:40,(13:05), 13:30,13:50,14:30,14:35, 15:30, 17:10, (17:30), 19:00, 20:00, 21:30.
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΜΑΙΣΤΡΟ ΚΑΙ JUMBO ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 05:35 ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΟΔΟ ΝΙΚΗΤΑΡΑ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)
ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:50,  (07:20)  07:50,  10:20, (13:05), 13:30, 14:35, 17:10, 19:00,  20:00, 21:30
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΜΑΙΣΤΡΟ ΚΑΙ JUMBO ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΟΔΟ ΝΙΚΗΤΑΡΑ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)
ΚΥΡΙΑΚΗ : 10:15 17:10  21:30
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΜΑΙΣΤΡΟ ΚΑΙ JUMBO ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΟΔΟ ΝΙΚΗΤΑΡΑ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)