ΑΠΟ JUMBO ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ


Τιμές Εισιτηρίων:

Ζώνη Α'
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,20
ΜΙΣΟ: 0,60
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 0,90


ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ  12/09/22
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
06:25, 07:45, 08:35, 09:10, 09:20, 10:35, 11:15, 12:50, 13:10,13:55, 14:20, 14:45,15:20, 15:25, 16:30, 17:35, 18:05, 19:35, 21:05, 21:35, 22:15.

ΣΑΒΒΑΤΟ:07:45, 08:35,  09:10 ,11:15, 13:10, 14:25, 15:35, 18:05, 20:00, 21:05, 22:10

 ΚΥΡΙΑΚΗ:  18:00, 22:15