ΑΠΟ JUMBO ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ


Τιμές Εισιτηρίων:

Ζώνη Α'
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,20
ΜΙΣΟ: 0,60
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 0,90


ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ  09/01/23 - 09/04/23
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
06:25, 07:45, 08:35, 09:05, 09:20, 10:35, 11:15, 12:50, 13:10,13:55, 14:20, 15:25, 16:30, 17:35, 18:05, 19:35, 20:35, 21:05,  22:15.

ΣΑΒΒΑΤΟ:07:30 ,07:45,   09:05 ,11:15, 13:10, 14:25, 15:35, 18:05, 19:35, 20:35, 21:05, 22:10

 ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:40,11:20, 18:00, 20:35, 22:15