ΑΠΟ JUMBO ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ


Τιμές Εισιτηρίων:

Ζώνη Α'
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,20
ΜΙΣΟ: 0,60
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 0,90


ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ  26/06/20 21
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:  06:25,07:35,08:30,09:00,09:15 10:30,11:20,12:35,12:55,14:20,15:05,15:20, 16:45,17:35, 18:05, 19:55, 21:20, 21:35, 22:20.

ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:35, 08:05, 08:55, 11:20, 12:50, 13:45, 15:20, 16:45,18:05, 19:35, 21:20,22:20.


ΚΥΡΙΑΚΗ:  18:00, 22:15