ΑΠΟ JUMBO ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ


Τιμές Εισιτηρίων:

Ζώνη Α'
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,20
ΜΙΣΟ: 0,60
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 0,90


ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 23/04/23 - 09/06/23
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
06:25, 07:45, 08:35, 09:05, 09:20, 10:35, 11:15, 12:50, 13:10,13:55, 14:20,14:45,15:25, 16:30, 17:15, 18:05, 19:35,  21:05,  22:15.

ΣΑΒΒΑΤΟ:07:25 ,07:45, 08:30,  09:05 ,11:15, 13:10, 14:25, 15:35, 18:05, 19:35, 21:05, 22:10

 ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:30,11:20, 18:00,  22:15
.