ΑΠΟ JUMBO ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ


Τιμές Εισιτηρίων:

Ζώνη Α'
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,20
ΜΙΣΟ: 0,60
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 0,90


ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 02-10-23 ΈΩΣ 17-12-2023

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
06:25, 07:45, 08:35, 09:05, 09:20,10:35,11:20,12΅:50, 13:10, 13:55,14:25,14:45, 15:20,15:35, 16:30, 17:10, 18:10, 19:05,  20:10, 20:45, 21΅:35, 22:15.

ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:45,   09:05 , 10:35, 11:15,   13:10, 14:20, 15:25, 18:10, 20:10, 20:45, 22:05

 ΚΥΡΙΑΚΗ:  18:05, 20:40,  22:15
.