ΑΠΟ PRAKTIKER ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Τιμές Εισιτηρίων:

Ζώνη Α'
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,10
ΜΙΣΟ : 0.60
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ : 0,80

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ  01/02/2021

06:20, 07:40 ,09:00  11:10 ,12:55,14:20, 15:15, 18:00, 21:45.

ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:40, 8:55,11:10, 14:20, 15:15

ΚΥΡΙΑΚΗ: ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ