ΑΠΟ PRAKTIKER ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Τιμές Εισιτηρίων:

Ζώνη Α'
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,10
ΜΙΣΟ : 0.60
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ : 0,80

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 07/11/2020

06:20, 07:40 ,09:00  11:10 ,14:20, 15:15.

ΣΑΒΒΑΤΟ:
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 07/11/2020

7:40, 8:55, 14:20, 15:15

ΚΥΡΙΑΚΗ: ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ