ΓΡΑΜΜΗ 1 . ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
(ΠΡΟΣ  LIDL - Ν.ΧΗΛΗ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Τιμές Εισιτηρίων:Ζώνη Α'LIDL - ΧΙΛΗ.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,10
ΜΙΣΟ: 0,60
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 0,80

Ζώνη Νοσοκομείου ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,30
ΜΙΣΟ: 0,60
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 0,90

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 03/05/22 ΕΩΣ 12/06/22
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 6:00,6:10,6:40, 7:15,7:40, 8:15,8:45, 9:15,9:45, 10:15, 10:45,  11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15,13:45, 14:10, 14:15,15:15, 16:15,17:15, 18:15, 18:45,  19:15,19:45, 20:15,20:45, 21:15,21:45,22:10
ΣΑΒΒΑΤΟ:6:10, 8:15, 10:15,11:15,12:15,13:15,14:10,14:15,17:15, 18:15,19:15, 20:15, 21:15, 22:10.
ΚΥΡΙΑΚΗ:6:10, 8:15, 10:15,12:15, 13:15, 14:10, 14:15 ,18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:10
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛH
TΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ   03/05/22 ΕΩΣ 12/06/22
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 06:20, 07:15, 07:40, 08:15, 08:45,  9:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15,11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15,  14:55, 15:15, 15:45, 16:45,  17:45,  18:45,19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:35(από Χηλή 21:55),22:15,23:15.
ΣΑΒΒΑΤΟ:7:15, 8:40(από Χηλή 8:55),10:45, 11:45, 12:45, 13:45,14:55, 15:15,17:45,18:35(από Χηλή 18:55),19:45, 20:45, 21:35(από Χηλή21:55) , 23:15.
ΚΥΡΙΑΚΗ:  07:15, 08:45,10:45, 12:45, 13:45, 14:55,15:15,18:45,19:45, 20:45,  21:45  23:15
 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Ποιμενίδη-Λ.Δημοκρατίας-Λ.Μάκρης-Χηλή-Νοσοκομείο.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : Νοσοκομείο-Χηλή-Λ.Μάκρης-Λ.Δημοκρατίας-Δημοκρίτου-Πολυζωίδη-Ποιμενίδη.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 25 Λεπτά.
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 10 Χιλιόμετρα


Τα δρομολόγια των 06:10, 14:10, 22:10 θα διέρχονται απο:
Πλατεία Ελευθερίας-Νικομηδείας-Ελ.Φιλιππίδη-Άβαντος-Ποιμενίδη-Λ.Δημοκρατίας-14ης Μαίου-Θράκης-Κονδύλη-Θ.Γεωργιάδη-Ηροδότου-Καβύρη-Λ.Δημοκρατίας-Λ.Μάκρης-Χηλή-Νοσοκομείο.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Ποιμενίδη-Λ.Δημοκρατίας-Λ.Μάκρης-Χηλή-Νοσοκομείο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : Νοσοκομείο-Χηλή-Λ.Μάκρης-Λ.Δημοκρατίας-Δημοκρίτου-Πολυζωίδη-Ποιμενίδη.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 25 Λεπτά.
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 10 Χιλιόμετρα


Τα δρομολόγια των 06:10, 14:10, 22:10 θα διέρχονται απο:
Πλατεία Ελευθερίας-Νικομηδείας-Ελ.Φιλιππίδη-Άβαντος-Ποιμενίδη-Λ.Δημοκρατίας-14ης Μαίου-Θράκης-Κονδύλη-Θ.Γεωργιάδη-Ηροδότου-Καβύρη-Λ.Δημοκρατίας-Λ.Μάκρης-Χηλή-Νοσοκομείο.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Ποιμενίδη-Λ.Δημοκρατίας-Λ.Μάκρης-Χηλή-Νοσοκομείο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : Νοσοκομείο-Χηλή-Λ.Μάκρης-Λ.Δημοκρατίας-Δημοκρίτου-Πολυζωίδη-Ποιμενίδη.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 25 Λεπτά.
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 10 Χιλιόμετρα
Το δρομολόγιο των 06:00 θα αναχωρεί από την Πλατεία Ελευθερίας.
Τα δρομολόγια των 06:10, 14:10, 22:10 θα διέρχονται από:
Πλατεία Ελευθερίας-Νικομηδείας-Ελ.Φιλιππίδη-Άβαντος-Ποιμενίδη-Λ.Δημοκρατίας-14ης Μαίου-Θράκης-Κονδύλη-Θ.Γεωργιάδη-Ηροδότου-Καβύρη-Λ.Δημοκρατίας-Λ.Μάκρης-Χηλή-Νοσοκομείο.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.