ΓΡΑΜΜΗ 10 . ΑΙΣΥΜΗ 

Τιμές Εισιτηρίων:


Ζώνη Γ' ΑΙΣΥΜΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 2,00
ΜΙΣΟ: 1,00
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 1,50


ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ12/09/22

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:     06:45, 14:40.

ΣΑΒΒΑΤΟ:Δεν εκτελούνται δρομολόγια.
ΚΥΡΙΑΚΗ:Δεν εκτελούνται δρομολόγια.