ΓΡΑΜΜΗ 10 . ΑΙΣΥΜΗ 

Τιμές Εισιτηρίων:


Ζώνη Γ' ΑΙΣΥΜΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 2,00
ΜΙΣΟ: 1,00
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 1,50


ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 09/01/23 ΕΩΣ 09/04/23

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:     06:45, 14:40.

ΣΑΒΒΑΤΟ: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.
ΚΥΡΙΑΚΗ: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.