ΓΡΑΜΜΗ 10 . ΑΙΣΥΜΗ 

Τιμές Εισιτηρίων:


Ζώνη Γ' ΑΙΣΥΜΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 2,00
ΜΙΣΟ: 1,00
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 1,50


ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 26/06/21

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:     08:00, 13:00.

ΣΑΒΒΑΤΟ:Δεν εκτελούνται δρομολόγια.
ΚΥΡΙΑΚΗ:Δεν εκτελούνται δρομολόγια.