ΓΡΑΜΜΗ 10 . ΑΙΣΥΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΒΑΝΤΑΣ - ΑΙΣΥΜΗ

Τιμές Εισιτηρίων:

Ζώνη Β'ΑΒΑΝΤΑΣ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 1,50
ΜΙΣΟ : 0,80
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ : 1,10

Ζώνη Γ'ΑΙΣΥΜΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 2,00
ΜΙΣΟ: 1,00
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 1,50

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 07/11/20
08:30, 14:30.


ΣΑΒΒΑΤΟ:Δεν εκτελούνται δρομολόγια.
ΚΥΡΙΑΚΗ:Δεν εκτελούνται δρομολόγια.