ΓΡΑΜΜΗ 10 . ΑΙΣΥΜΗ 

Τιμές Εισιτηρίων:


Ζώνη Γ' ΑΙΣΥΜΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 2,10
ΜΙΣΟ: 1,10


ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ  AΠΟ 15/06/24  ΕΩΣ 25/08/24

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:   08:00  13:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.