ΓΡΑΜΜΗ 10 . ΑΙΣΥΜΗ 

Τιμές Εισιτηρίων:


Ζώνη Γ' ΑΙΣΥΜΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 2,00
ΜΙΣΟ: 1,00
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 1,50

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 26/04/21
08:30, 14:40.


ΣΑΒΒΑΤΟ:Δεν εκτελούνται δρομολόγια.
ΚΥΡΙΑΚΗ:Δεν εκτελούνται δρομολόγια.