ΓΡΑΜΜΗ 11 . ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΣ LIDL - ΧΙΛΗ - ΜΑΚΡΗ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ )

Τιμές Εισιτηρίων:

Ζώνη Α'ΧΙΛΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,10
ΜΙΣΟ: 0,60
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 0,80

Ζώνη Β'ΜΑΚΡΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,50
ΜΙΣΟ: 0,80
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 1,10

Ζώνη Γ'ΔΙΚΕΛΛΑ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 2,00
ΜΙΣΟ: 1,00
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 1,50

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 26/06/21
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: (06:40), 08:30, 9:30,(10:30),11:30, 12:30, 13:30, 14:35,(15:30), 16:30, 17:30,18:30,19:30, (21:30).
ΣΑΒΒΑΤΟ:(08:30), 9:30,10:30,11:30, 12:30, 13:30, 14:35, (15:30), 16:30, 17:30,18:30,19:30, (21:30).
ΚΥΡΙΑΚΗ: (08:30), 9:30,10:30,11:30, 12:30, 13:30, 14:35, (15:30), 16:30, 17:30,18:30,19:30, (21:30).

ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: (7:20),9:15,10:15,(11:15),12:15,13:15,14:15, 15:15,(16:15), 17:15,18:15,19:15,20:15 (22:15)
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ: (9:15),10:15,11:15,12:15,13:15,14:15,15:15, (16:15), 17:15,18:15,19:15,20:15 (22:15).

Τα δρομολόγια σε παρένθεση επιβιβάζουν και αποβιβάζουν στη διασταύρωση της Αγ.Παρασκευής.