ΓΡΑΜΜΗ 11 . ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΣ LIDL - ΧΙΛΗ - ΜΑΚΡΗ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ )

Τιμές Εισιτηρίων:

Ζώνη Α'ΧΙΛΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,10
ΜΙΣΟ: 0,60
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 0,80

Ζώνη Β'ΜΑΚΡΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,50
ΜΙΣΟ: 0,80
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 1,10

Ζώνη Γ'ΔΙΚΕΛΛΑ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 2,00
ΜΙΣΟ: 1,00
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 1,50