ΓΡΑΜΜΗ 11 . ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΣ LIDL - ΧΙΛΗ - ΜΑΚΡΗ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ )

Τιμές Εισιτηρίων:

Ζώνη Α'ΧΙΛΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,20
ΜΙΣΟ: 0,70

Ζώνη Β'ΜΑΚΡΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,60
ΜΙΣΟ: 0,90


Ζώνη Γ'ΔΙΚΕΛΛΑ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 2,10
ΜΙΣΟ: 1,10

                                     ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 15/06/24 ΕΩΣ 25/08/24

 ΑΠΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 06:40 8:30 9:30  11:30 13:30 14:3 5 16:30 17:30 18:30 19:30 21:30

 ΣΑΒΒΑΤΟ:  ​8:30 9:30 10:30 11:30  12:30 13:30 14:3 5 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 21:30

ΚΥΡΙΑΚΗ:   8:30 9:30 10:30 11:30  12:30 13:30 14:3 5 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 21:30
Τα υπογραμμισμένα είναι διερχόμενα δρομολόγια για Δίκελλα(Γράμμη12) Μεσημβρία(Γραμμή7)και επιβιβάζουν και αποβιβάζουν στη διασταύρωση της Αγίας Παρασκευής.

  ΑΠΟ   ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:  07:30 9:15 10:15 12:15 14:15 15:15 17:15 18:15 19:15 20:30 22:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 9:15 10:15 11:15 12:15  13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:30 22:10

ΚΥΡΙΑΚΗ:   ​​​ 9:15 10:15 11:15 12:15  13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:30 22:10
Τα υπογραμμισμένα είναι διερχόμενα δρομολόγια για Δίκελλα(Γράμμη12) Μεσημβρία(Γραμμή7)και επιβιβάζουν και αποβιβάζουν στη διασταύρωση της Αγίας Παρασκευής.