ΓΡΑΜΜΗ 11 . ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΣ LIDL - ΧΙΛΗ - ΜΑΚΡΗ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ )

Τιμές Εισιτηρίων:

Ζώνη Α'ΧΙΛΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,10
ΜΙΣΟ: 0,60
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 0,80

Ζώνη Β'ΜΑΚΡΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1,50
ΜΙΣΟ: 0,80
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 1,10

Ζώνη Γ'ΔΙΚΕΛΛΑ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 2,00
ΜΙΣΟ: 1,00
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: 1,50

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΠΡΟΣ  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                        ( από 27/05/22 έως 12/06/22)

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 8:30 (11:30) 13:30 (14:35) 16:00 18:30
  ΣΑΒΒΑΤΟ:   8:15  (11:30) 13:30 (14:35) 18:15
  ΚΥΡΙΑΚΗ:   (11:30) 13:30 (14:35) 18:15


  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 9:00 (12:05) 14:00 (15:10) 16:30 19:00  
 ΣΑΒΒΑΤΟ:   8:50  (12:05) 14:00 (15:10) 18:50 
 ΚΥΡΙΑΚΗ:   (12:05) 14:00 (15:10) 18:50

  Τα δρομολόγια σε παρένθεση επιβιβάζουν και αποβιβάζουν στη διασταύρωση της Αγίας Παρασκευής.