ΓΡΑΜΜΗ 3. ΜΑΚΡΗ 
(ΠΡΟΣ LIDL - ΧΙΛΗ - ΜΑΚΡΗ)

Τιμές Εισιτηρίων:
Ζώνη Α'ΧΙΛΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 1,10
ΜΙΣΟ : 0.60
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ :0,80

Ζώνη Β'ΜΑΚΡΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 1,50
ΜΙΣΟ : 0,80
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ : 1,10

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 24/04/23 ΕΩΣ 09/06/23
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 06:40, 08:30,  11:40, 13:30,14:35,  16:10, 18:20,   21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ:  08:15,  11:30, 14:35, 18:15,   21:15
Κυριακές & αργίες : 08:15, 14:00, 18:15
ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ  14/05/23:  10:30