ΓΡΑΜΜΗ 3. ΜΑΚΡΗ 
(ΠΡΟΣ LIDL - ΧΙΛΗ - ΜΑΚΡΗ)

Τιμές Εισιτηρίων:
Ζώνη Α'ΧΙΛΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 1,10
ΜΙΣΟ : 0.60
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ :0,80

Ζώνη Β'ΜΑΚΡΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 1,50
ΜΙΣΟ : 0,80
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ : 1,10

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ   26/06/21

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 06:40, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30,13:30,14:35,15:30,16:30,17:30 18:30, 19:30, 21:30

ΣΑΒΒΑΤΟ:  08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30,13:30,14:35,15:30,16:30,17:30 18:30, 19:30, 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ :   08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30,13:30,14:35,15:30,16:30,17:30 18:30, 19:30, 21:30