ΓΡΑΜΜΗ 3. ΜΑΚΡΗ 
(ΠΡΟΣ LIDL - ΧΙΛΗ - ΜΑΚΡΗ)

Τιμές Εισιτηρίων:
Ζώνη Α'ΧΙΛΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 1,10
ΜΙΣΟ : 0.60
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ :0,80

Ζώνη Β'ΜΑΚΡΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 1,50
ΜΙΣΟ : 0,80
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ : 1,10

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ   12/09/22
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 06:40, 08:30,  11:30, 13:30,14:35,  16:00, 18:30,   21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ:  08:15,  11:30, 14:35,18:15,   21:15
Κυριακές & αργίες :δεν εκτελούνται δρομολογια