ΓΡΑΜΜΗ 3. ΜΑΚΡΗ 
(ΠΡΟΣ LIDL - ΧΙΛΗ - ΜΑΚΡΗ)

Τιμές Εισιτηρίων:
Ζώνη Α'ΧΙΛΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 1,10
ΜΙΣΟ : 0.60
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ :0,80

Ζώνη Β'ΜΑΚΡΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 1,50
ΜΙΣΟ : 0,80
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ : 1,10

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 16/03/21

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 06:40, 09:30, 13:30,14:35,16:30,21:15 

ΣΑΒΒΑΤΟ:  09:15  14:35
ΚΥΡΙΑΚΗ:ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ