ΓΡΑΜΜΗ 3. ΜΑΚΡΗ 
(ΠΡΟΣ LIDL - ΧΙΛΗ - ΜΑΚΡΗ)

Τιμές Εισιτηρίων:
Ζώνη Α'ΧΙΛΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 1,10
ΜΙΣΟ : 0.60
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ :0,80

Ζώνη Β'ΜΑΚΡΗ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ : 1,50
ΜΙΣΟ : 0,80
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ : 1,10

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ   04/10/21

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 06:40, 08:30, (09:30 μόνο Πέμπτη) 11:30,13:30,14:35, 18:30,  21:15

ΣΑΒΒΑΤΟ:  08:15, 11:30,14:35,18:30,  21:15
ΚΥΡΙΑΚΗ :  11:30, 14:35